Nemzetközi Osztály

 

A VPSZ nemzetközi kapcsolataival, a vasúti árufuvarozási folyosókkal összefüggésben feladatai:

 a) részvétel a Társaság nemzetkõzi stratégiájának kialakításában, a Társaság nemzetkõzi kapcsolatainak célirányos meghatározásában, nemzetkõzi szervezetekben való képviselet ellátása (RNE, CER, UIC, PRIME);

b) nemzetkõzi szervezetre, személyre és feladatra kiterjedő nyilvántartás készítése a Társaság        nemzetközi szervezetekben való képviseletéről, a nyilvántartás folyamatos karbantartása, aktualizálása;

c) nemzetközi szervezetekben, projektekben való részvételből fakadó Társaságon belüli-, illetve kívüli tevékenységek előkészítése, koordinálása;

d) a nemzetközi tevékenységhez kapcsolódó költségek éves tervezése;

e) az utazásokhoz kapcsolódó elszámolási dokumentumok ellenőrzése, különös tekintettel a vasúti árufuvarozási folyosókkal kapcsolatban;

f) úti jelentések kezelése, az abban szereplő feladatok az ügyvezető igazgató felé történő  jelzésének és végrehajtásának figyelemmel kísérése;

g) félévenként tájékoztató készítése a Társaság ügyvezetője részére az elmúlt időszak nemzetközi munkájáról, a következő fél év aktualizált munkatervéről;

h) a VPSZ vezető és az ügyvezető kiutazásainak előkészítése és dokumentálása;

i) a piac- és versenytárs-elemzésekhez, vagy a VPSZ egyéb feladatainak ellátásához szükséges adatgyűjtés nemzetközi koordinálása, szervezése a szakmai osztályokkal együttműködve;

j) a vasúti igazgatási szerv által hozott határozatok végrehajtásában való közreműködés;

k) közbeszerzési- és versenyeztetési eljárásokban való részvétel;

I) a vezetői információs rendszerhez adatszolgáltatás, a Társaság BI-riportjai elkészítésében való közreműködés;

m) közreműködés az egyéb szervezeti egységek feladatainak ellátásában;

n) az osztályt érintő egyéb idegen nyelvű ügyintézési, fordítási és tolmácsolási feladatok ellátása, illetve annak megszervezése a Társaság belső szabályzatai rendelkezéseinek figyelembevételével;

o) A VPSZ tevékenységéhez kapcsolódó pályázati forrás-bevonási lehetőségek feltérképezése, pályázatok előkészítése, lebonyolítása;

p) a VPSZ nemzetközi szervezetekben, projektekben való részvételével kapcsolatos feladatok ellátásának társasági szintű koordinálása;

q) a VPSZ nemzetközi szervezetekben való képviseletének ellátása az osztályra bízott esetekben;

r) a VPSZ nemzetközi szervezetekben, projektekben való részvételéből fakadó Társaságon belüli-, illetve kívüli tevékenységek előkészítése, megvalósítása;

s) az utazások indokoltságának vizsgálata, összhangban a Társaság üzleti tervével.

t) a nemzetközi vasúti árufuvarozási folyosók VPSZ-hez delegált feladatainak ellátása

u) a VPSZ vasúti árufuvarozási folyosók (RFC) képviseletével megbízott feladatok ellátása, ideértve:

ua) Kelet/kelet-mediterrán vasúti árufuvarozási folyosó kapacitás-elosztási feladatainak ellátása,

ub) Borostyán vasúti árufuvarozási folyosó Titkárság feladatainak ellátása.

 

Az Osztály ellátja a Társaságot érintő vasúti árufuvarozási folyosók Társaságra vonatkozó üzleti tervének elkészítését, az elszámolások elkészítését, a folyosó auditok adatszolgáltatását, közreműködés a támogatási elszámolásokban a Gazdasági Igazgatósággal együttműködve.