Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ)

A Hálózati Üzletszabályzat (Angolul: Network Statement) a pályahálózat-működtetők alapdokumentuma, amely azt írja le, hogy a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat milyen feltételek mellett, milyen díjképzési rendszer alkalmazásával, és ehhez kapcsolódóan milyen díjakkal, milyen szolgáltatások vehetők igénybe. Kötelező tartalmi elemeit az EU 2012/34-es irányelvének IV. melléklete tartalmazza.

Főbb részei

  1. Általános tudnivalók
  2. Infrastruktúra
  3. A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat igénybevétele
  4. Kapacitás-elosztás
  5. A hozzáférésre jogosultak számára nyújtandó szolgáltatások és azok díjai
  6. Üzemeltetési szabályok
  7. Kiszolgáló létesítmények

A részletesebb tartalomra vonatkozóan a RailNet Europe szervezet Network Statement Working Group and CID Subgroup munkacsoportja dolgoz ki ajánlást.