Magyar (nemzeti szabályozás)

A VPE tevékenységét, feladatköreit az alábbi jogszabályok rögzítik.

  • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95917.376937

  • a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191269.312304

  • a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015 (IX. 30.) NFM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191266.368720

  • a vasúti teljesítményösztönző rendszer részletes szabályairól 57/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191268.312301

  • a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló 268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126620.182749

  • 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110180.312273