A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A VPSZ hatáskörébe tartozik a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/P. § (3) bekezdés alapján:

  • a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása, beleértve mind az egyes menetvonalak meghatározását, mind azok rendelkezésre állásának felmérését, mind pedig azok elosztását
  • nem független pályahálózat-működtető esetén a nem független pályahálózat-működtető által működtetett vasúti pályahálózathoz történő hozzáférése költségeinek a meghatározása
  • a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum megállapítása, illetőleg a hozzáférésre jogosult által fizetendő hálózat-hozzáférési díjak összegének meghatározása, valamint a díjak beszedése, amely szolgáltatás nem minősül adóköteles tevékenységnek, valamint
  • a nem független pályahálózat-működtető Hálózati Üzletszabályzatának kidolgozása.