KÖZLEMÉNYEK

2023. március 22.
HÜSZ tájékoztató
A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 23B. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 2B. számú módosításának közzététele

A VPE Kft. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 67/O.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 23B., és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 2B. számú módosítását közzétette.

 

2023. március 14.
HÜSZ tájékoztató
A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 23A. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 2A számú módosításának közzététele

A VPE Kft. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 67/O.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 23A., és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 2A. számú módosítását közzétette.

2023. március 13.
Tájékoztatás-2023.03.13

Járműbeszerzési Terv elkészítése a 397/2022. (X.20.) Korm.rendelet alapján - 2023.03.13

„A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm.rendelet a személyszállítási közszolgáltatások nyújtásához használt autóbuszok közül a M3 járműkategóriába tartozó I. és A. osztályú járművek tekintetében különleges beszerzési szabályokat rendel alkalmazni.

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. mint a fenti járműkategória koordináló szerve elkészítette az ezen járművek beszerzésére vonatkozó Módszertani Útmutatót.

Felhívjuk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5-7. §-ai szerinti ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a 397/2022. (X.20.) Korm. rendelet járműbeszerzési terv elkészítését és benyújtását írja elő számukra az M
3/I és M3/A. járműkategóriába tartozó járművek árubeszerzésként vagy ilyen járművekkel nyújtott szolgáltatásként (ideértve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti pályázati eljárást is) történő beszerzése esetére, illetve egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeket is teljesíteni kell.

Az Ajánlatkérők a Módszertani Útmutató segítségével tehetnek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek. A járműbeszerzési tervet első ízben 2023. március 22-ig kell benyújtani, ezt követően évente kell frissíteni.

A Módszertani Útmutatót innen, valamint a Járműbeszerzési Terv sablont innen lehet letölteni.

További információkkal a VPE Kft. CVD koordinációval foglalkozó szervezeti egysége áll rendelkezésre a cvdkoordinacio@vpe.hu elérhetőségen.”

2023. március 13.
HÜSZ tájékoztató
A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 23. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 2. számú módosításának közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 23. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 2. számú módosításának tervezetét 2023. február 8-án, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették.

 

Az észrevételek beérkezésének határideje a módosítás tervezettel kapcsolatban 2023. február 18-a volt.

2023. március 9.
HÜSZ tájékoztató
A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 22I. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1E. számú módosításának közzététele

A VPE Kft. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 67/O.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 22I., és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1E. számú módosítását közzétette.

2023. március 8.
HÜSZ tájékoztató
A 2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálatának közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálat tervezetét 2023. február 22-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban 10 napon belül jelezhették.

 

Az észrevételek beérkezésének határideje 2023. március 4-e volt. A beérkezett észrevételeket és a kapcsolódó véleményezést valamennyi érintett számára továbbítjuk.

 

A VPE Kft. a végleges dokumentumot honlapján közzétette.

2023. március 3.
VPE K1, K2 tájékoztatók
55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
*Tisztelt Partnereink!*   1. február 23-án a Magyar Közlöny 28. számában megjelent az építési és közlekedési miniszter 3/2023. (II. 23.) ÉKM rendelete, ami a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosítását tartalmazza. A jogszabály módosítás annak kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, vagyis 20...
2023. február 27.
HÜSZ tájékoztató
A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 24. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 4. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala.

Az 55/2015. (IX.30.) NFM rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján a 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 24. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 4. számú módosításának tervezetét a VPE Kft. 2023. február 27-én nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta.

2023. február 27.
HÜSZ tájékoztató
A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 22G. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1D számú módosításának közzététele

A VPE Kft. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 67/O.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 22G., és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1D számú módosítását közzétette.