2023. május 4.

A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 27. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosításának közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 27. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosításának tervezetét 2023. április 3-án, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették.Az észrevételek beérkezésének határideje a módosítás tervezettel kapcsolatban 2023. április 13-a volt.

 A VPE Kft. vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/O. § (4) bekezdésében, valamint az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a véglegesített, 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 27. és a 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosítását honlapján közzétette.

 A 2022/2023. menetrendi időszak 27. sz. módosítása érvényes és hatályos: 2023. május 5-től.

 A 2023/2024. menetrendi időszak 7. sz. módosítása érvényes: 2023. május 5-től, hatályos: 2023. december 10-től.

 Vissza