2020. június 19.

A 2019/2020. évi Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosításának közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2019/2020-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosításának tervezetét 2020. május 28-án, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2020. május 28-a volt. A véleményezési határidőn belül a MÁV Zrt.-től észrevétel érkezett, melyet a veszélyhelyzetre való tekintettel a VPE Kft. írásban küldött meg az érdekeltek részére, újabb határidőt biztosítva a javaslat észrevételezésére. Mivel újabb észrevétel a módosítási javaslattal kapcsolatban nem érkezett, a Hálózati Üzletszabályzat módosítására e javaslat alapján került sor, és a VPE Kft. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/O. § (4) bekezdésében, valamint az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a véglegesített 2019/2020-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosítását honlapján közzétette. A módosítás érvényes: 2020. június 20-tól. A módosítás hatályos: 2020. augusztus 2-től.


Vissza