2019. december 6.

A 2020/2021-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

Az 58/2015. (IX.30.) NFM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 3.§-a alapján a díjmegállapító szervezet a díjképzési rendszer adott menetrendi évre vonatkozó elemeit előre határozza meg a pályahálózat-működtető utolsó lezárt üzleti évének tényadatai, a Díjképzési Módszertan (továbbiakban: DM), a DM-ben meghatározott egyéb adatforrások pályahálózat-működtető utolsó lezárt üzleti évére vonatkozó tényadatai, valamint a várható központi költségvetési támogatás mértéke alapján.A 2020/2021-es menetrendi időszak vonatkozásában a hálózat-hozzáférési díjak kalkulálásakor az állami szerepvállalás 0 Ft értéken lett figyelembe véve és a költségalapú hálózat-hozzáférés díjak kerültek 2019. november 13-án nyilvánosságra hozatalra.

Az állami támogatás mértékét tartalmazó pályahálózat-működtetői levelek beérkezését követően a VPE Kft. az 58/2015. (IX.30.) NFM rendelet (továbbiakban díjrendelet) 16.§ (1) bekezdése alapján a hálózat-hozzáférés díjak felülvizsgálatát elvégezte.

Az 55/2015. (IX.30.) NFM rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján a 2020/2021-es menetrendi időszakra vonatkozó módosított hálózat-hozzáférési díjakat tartalmazó Hálózati Üzletszabályzat 1. számú módosítás tervezetét a VPE Kft. 2019. december 06-án nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta.

Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2019. december 16-a.

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza