2018. szeptember 13.

A 2018/2019-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 2. számú módosítás tervezetének közzététel előtti visszavonása

A 2018/2019-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 2. számú módosítás tervezetének közzététel előtti visszavonása

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2018/2019-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 2. számú módosításának tervezetét 2018. augusztus 27-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették.Az észrevételek beérkezésének határideje 2018. szeptember 06-a volt.

A hozzáférésre jogosultak részéről a módosítás tervezethez észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.

A nyilvánosságra hozatalt követően elvégzett vizsgálatok egyéb közvetett hatásai miatt a témában további egyeztetés szükséges, így a VPE Kft. a 2018/2019. évi Hálózati Üzletszabályzat 2. számú módosítását 2018. szeptember 12-én visszavonta, annak közzétételre nem kerül sor.

A módosítás tervezet anyaga a továbbiakban honlapunkon az Archív HÜSZ dokumentumok 2018/2019 között elérhető.Vissza