2018. június 11.

A 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosításának tervezetét 2018. június 11-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.Az észrevételek beérkezésének határideje: 2018. június 21-e.

A módosítás keretében a Hálózati Üzletszabályzat Törzsszövegének 1.6.1 (A Hálózati Üzletszabályzat hatálya) a 6.3.1 (Közlekedtetés),a 6.3.1.3 (Felsővezetéki rendszerek használata), 6.3.2.2 (A GYSEV Zrt. pályahálózatán nyújtott járulékos szolgáltatások), 6.3.4.2 (A GYSEV Zrt. pályahálózatán nyújtott kiegészítő szolgáltatások), 6.6 (A díjképzési rendszer elemeinek változása pontjai, valamint a 4.3.3 sz. melléklete (A MÁV Zrt. tulajdonában lévő közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek igénybevételének feltételei), 3.6.10 sz. melléklete (Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek – MÁV Zrt.) 6.1-2 sz. melléklete (Díjszámítási Dokumentum) kerül módosításra.

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza