2017. május 31.

A 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1. számú módosításának tervezetét 2017. május  31-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2017. június 10-e.

A módosítás keretében a Járműtárolás szabályainak pontosítása, a speciális tehervonatokra vonatkozó szabályok egyértelműsítése, valamint a menetvonalak és szolgáltatások felhasználásának pontosítása kerül nyilvánosságra hozatalra.

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza