2017. április 25.

A 2016/2017-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 9. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A 2016/2017-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 9. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2016/2017-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 9. számú módosításának tervezetét 2017. április 25-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2017. május 05-e.

A módosítás keretében a 2016-2017. menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző rendszer 6. sz. módosítása kerül nyilvánosságra hozatalra.

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza