2016. november 30.

A 2016/2017-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 6. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A 2016/2017-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 6. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2016/2017-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 6. számú módosításának tervezetét 2016. december 1-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2016. december 11-e.

A módosítás a 2016-2017. menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző rendszer 4. sz. módosítása miatt vált szükségessé, amelynek változásai pályahálózat-működtetői javaslat alapján kerültek átvezetésre.

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza