2016. augusztus 18.

2014/2015. évi Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálat közzététele

2014/2015. évi Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálat közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2014/2015. évi Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálat tervezetét 2016. július 19-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban 10 napon belül jelezhették.

Az észrevételek beérkezésének határideje 2016. július 29-e volt.

A beérkezett észrevételekről és az azokra adott válaszokról az érintettek értesítésre kerültek.

A VPE Kft. a véglegesített dokumentumot honlapján közzétette.Vissza