2015. július 24.

A 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 11. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 11. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 11. számú módosításának tervezetét 2015. július 24-én egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban a 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2015. augusztus 3.Vissza