2015. május 14.

A 2014/2015-ös menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 22. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A 2014/2015-ös menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 22. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2014/2015-ös menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 22. számú módosításának tervezetét 2015. május 14-én egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban a 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2015. május 24. Vissza