2015. április 23.

A 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer 2. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer 2. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer 2. számú módosításának tervezetét 2015. április 23-án egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2015. május 03-a.  Vissza