2022. április 7.

PCS – KAPELLA2 rendszerek közötti interfész kapcsolat kiépítése fejlesztésTisztelt Partnereink!

 

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a RailNetEurope-pal (RNE) közös fejlesztési projekt keretében az elsők között készült el Európában a PCS rendszert a nemzeti kapacitás elosztási rendszerrel (KAPELLA2) összekötő, TAF üzeneteken alapuló interfész kapcsolat kiépítésével.

A fejlesztés lehetővé teszi a vasútvállalatok számára, hogy a több országon keresztül közlekedő nemzetközi vonatjaikat a PCS rendszerben rendeljék meg és az ott megadott adatok alapján, interfész kapcsolat segítségével, a KAPELLA2 rendszerben automatikusan jöjjön létre a menetvonal igénylés a magyarországi szakaszra. Ezt követően a KAPELLA2 a kiszerkesztett menetrendet képes elküldeni a PCS felé, ahol azt a megrendelő el tudja fogadni és ennek hatására megtörténik az állapotváltás a KAPELLA2 rendszerben is. A fejlesztés során számos logikai és technológiai eltérés került feloldásra a két rendszer között, azonban így is maradtak olyan funkciók, amelyek a PCS-ben történő megrendelés esetén még nem állnak rendelkezésre, vagy kiemelt figyelmet igényelnek a megrendelés benyújtása során.

 

Nem áll rendelkezésre:

 

 1. 2023-as menetrendi időszak előtti vonatok: Az első menetrendi év amire megrendelést lehet beadni PCS-en keresztül a KAPELLA2 felé a 2023-as menetrendi év.
 2. Szolgáltatások megrendelése: Kizárólag menetvonal igényeket lehet megrendelni a PCS rendszerben, hozzá kapcsolt szolgáltatásokat a továbbiakban is a KAPELLA2 rendszerben lehet megrendelni
 3. Azonnali menetvonal igények: A PCS-ből csak az 5 napon túli igényeket fogadja a KAPELLA2 rendszer.
 4. KAPELLA2-ből indított módosítás, lemondás visszaküldése PCS felé: Amennyiben KAPELLA2 oldalon módosítás, vagy lemondás történik az igényben, azt a PCS felé nem lehet szinkronizálni, így ebben az esetben a kapcsolat korrupttá válik a két rendszer között. A lemondás vagy elutasítás minden esetben csak PCS felől érkező kérésre mehet vissza válaszként. Eltérés esetén mindig a KAPELLA2-beli állapot a mértékadó.
 5. A vágányzári okból történő igénymódosítások kezelésére a PCS nem alkalmas: Vágányzári okból továbbra is a KAPELLA2-ben kell módosítani az igényeket.

 

Kiemelt figyelmet igényel:

 

 1. A PCS nem ellenőrzi útvonalpontok esetén az érkezési idő/indulási idő/ tartózkodás időtartama adatok logikai illeszkedését, vagyis meg lehet adni hosszabb tartózkodást is mint ami a megadott érkezési és indulási időből következne. A KAPELLA2 ilyet nem enged meg, hibás érték esetén nem fogadja be az igénylést. Kérjük, hogy kiemelten figyeljenek az adatok pontos megadására, vagy a három értékből csak kettő kerüljön kitöltésre, elkerülve a hibázás lehetőségét.
 2. A számított fékszázalék értékek helyes kezelése érdekében a PCS-ben külön fel kell venni azokat az útvonal pontokat, amik között a megrendelő alacsonyabb sebességgel szeretne közlekedni, mint a maximális sebesség, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a teljes megrendelésre vonatkozó extrém magas fékszázalék érték. Például egy egész országon áthaladó vonat esetében szükség van a Kőbánya-Kispest – Ferencváros szakasz felvételére 80 km/h sebességgel annak érdekében, hogy erre a szakaszra ne a teljes megrendelés legmagasabb sebességéhez tartozó fékszázalék érték kerüljön hozzárendelésre.
 3. A PCS-ben történő vonatnem kiválasztásakor, tehervonat esetében csak akkor válasszák a Ko(45) vonatnemet, ha a megrendelt menetvonal részben vagy a teljes útvonalon korridor katalógust (PaP) tartalmaz, máskülönben az igény el lesz utasítva.
 4. Eltérés esetén mindig a KAPELLA2-beli állapot a mértékadó.

 

Amennyiben igénybe szeretnék venni a PCS rendszeren keresztüli közvetlen menetvonal igénylés lehetőségét a következőkre van szükség:

 

 1. Tájékoztatni bennünket a szándékukról, hogy ellenőrizhessük az adott vállalathoz tartozó technikai beállításokat, külön figyelmet fordíthassunk az így beérkező igények helyes működésére, folyamatos párbeszédet tudjunk fenntartani a működéssel kapcsolatos esetleges változásokról.
 2. A PCS felületen a dossziéban szükséges nemzeti paraméterekkel jelezni, hogy igénybe kívánják venni a KAPELLA2 rendszerben történő automatikus megrendelés funkciót:
 • Provision for request in national tool à Yes, I wish automatic path request in KAPELLA
 • Declaration of the correctness of the specified national parameters à I hereby declare that the specified parameters are accurate.

 

Bízunk benne, hogy a fejlesztéssel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a nemzetközi vonatok megrendelése könnyebbé és egyszerűbbé váljon, növelve ezzel a vasút versenyképességét az európai szállítmányozási piacon.Vissza