2021. december 10.

A 2022/2023-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2022/2023-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat tervezetét 2021. november 09-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették.Az észrevételek beérkezésének határideje 2021. november 19-e volt.

A VPE Kft. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/O. §. (2) bekezdésében, valamint az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 4 §. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályahálózat-működtetőkkel, valamint a hozzáférésre jogosultakkal történő egyeztetés alapján véglegesített, a 2022/2023-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatot közzétette.Vissza