2021. március 12.

A 2019/2020. menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálatának közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2019/2020. menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálat tervezetét 2021. február 26-án, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban 10 napon belül jelezhették.

 

Az észrevételek beérkezésének határideje 2021. március 8-a volt. A beérkezett észrevételt a VPE Kft. írásban válaszolta meg, amelyet valamennyi érintett számára továbbít. 

A VPE Kft. a végleges dokumentumot honlapján közzétette.

 

Vissza