2018. november 7.

A 2019/2020. menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2019/2020-as menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat tervezetét 2018. november 7-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.Az észrevételek beérkezésének határideje: 2018. november 17.

 

A VPE Kft. személyes egyeztetésre nyújt lehetőséget a hozzáférésre jogosultak számára, melynek helyéről és idejéről a későbbiekben nyújt tájékoztatást.

 

Az egyeztetés napirendje a beérkezett észrevételek ismeretében kerül meghatározásra. Az egyeztetésen a jelenlévőknek az írásban beérkezett észrevételek megvitatására nyílik lehetősége.Vissza