2018. június 22.

A 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 9. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 9. számú módosításának tervezetét 2018. június 22-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.Az észrevételek beérkezésének határideje: 2018. július 2-a.

 

A módosítás keretében a Hálózati Üzletszabályzat Törzsszövegének 1.6.1 pontja (A Hálózati Üzletszabályzat hatálya), valamint 3.6.6.2 sz. melléklete (Vasúti Járműmérlegek) kerül módosításra.

 

Tájékoztatjuk a tisztelt érdekelteket, hogy a jelen módosításban érintett járműmérleg üzemen kívül helyezése a járműmérlegre érvényes igényléssel rendelkező vasútvállalatok általi esetleges igény visszavonás esetén azonnali hatállyal, naprakészségi módosításként kerül átvezetésre a Hálózati Üzletszabályzatban. Amennyiben a 30 napos módosítási procedúra ideje alatt az érvényes igények a jelen módosítás által érintett járműmérlegre továbbra is kiutalt állapotban vannak, a módosítás tartalma a nyilvánosságra hozatalt követő 30. napon lép hatályba.

 

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza