2018. március 7.

A 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 5. számú módosítás (és TÖR 4. sz. módosítás) tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 5. számú módosításának tervezetét - benne a TÖR 4. sz. módosításának tervezetét2018. március 07-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.Az észrevételek beérkezésének határideje: 2018. március 17-e.

 

A módosítás keretében a Hálózati Üzletszabályzat Törzsszövegének 1.6.1 (A Hálózati Üzletszabályzat hatálya), 4.3.3 (Pályavasúti szolgáltatások igénylésének határidői és eljárása) pontjában a Járműtárolásra vonatkozó rész, illetve a 6.1.2.3 Járműtárolás pontja, továbbá a 6.5. sz. melléklet (Teljesítményösztönző Rendszer) módosítása kerül nyilvánosságra hozatalra.

 

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza